Beeldbank

Menu: Beeldbank

Aantal gevonden foto's : 3   (van: 62)

Boerenbruiloft Venlo

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Sinds het begin van de 20e eeuw wordt in Venlo in het kader van het carnaval een Boerebroelof georganiseerd. De eerste meldingen daarvan dateren van omstreeks 1912. Dit feest vindt plaats op vastenavond, de dinsdag van carnaval. Er worden dan 2 'echtelieden' in de onecht verbonden worden. Dit feest is sedert ongeveer 1912 onafgebroken gevierd, met uitzondering van de periode van de Tweede Wereldoorlog. Overigens werd er in 1912 gemeld dat de boerenbruiloft op carnavalsmaandag werd gevierd.

Tegenwoordig wordt het feest georganiseerd door het Venloosch Vastelaovesgezelschap Jocus die dan een vereniging, organisatie, bedrijf, bestuursorgaan (zelfs de gemeenteraad had in 1993 de eer om de boerenbruiloft te organiseren t.g.v. het 650-jarig bestaan van de stad(toekenning stadsrechten op 1 september 1343) of club aanwijzen om de organisatie op zich te nemen.

De boerenbruiloft een echt volksfeest, dat ook enigszins in het teken van het omkeerritueel van carnaval past. Venlo was een stad, met toch veel boerse trekken. Van oudsher hebben in de stad veel tuinders gewoond en gewerkt ('gerdeneers') en Venlo had en heeft een duidelijke stads- en centrumfunctie in de regio Noord Limburg. In feite kan men stellen dat de 'stedelingen' zich op carnavalsdinsdag in een boerenpak tooien (traditionele kleding van de jaren 20 voor de heren bestaande uit een frakjas, een gestreepte broek, een plastron of jabot, eventueel een gilet (al dan niet met steepjes) en voor de dames bestaande uit een ouderwetse wijde rok, met een gestreepte schort, voorzien van toer (boerenkap) met de hangers achter de rug. Verder hebben de dames een ouderwetse stola om ('nuisdook'). Vaak gaat men voorzien van klompen deze dag naar de stad. Niet onvermeld dient te blijven dat men vroeger zich tooide in een boerenkiel met rode zakdoek. Uit foto's uit 1936 blijkt zelfs dat de feestvierenden zich maskers voordeden op deze dag.

Omstreeks april maakt Jocus bekend wat het komende jaar het organiserende gezelschap. Vanaf deze tijd gaat het gezelschap binnen de eigen gelederen op zoek naar mensen die de diverse rollen kunnen spelen, zoals moeder van de bruid, oma van de bruid, getuige van de bruidegom, bode, burgemeester, enzovoort. Alles wat in verhouding kan staan tot een bruid en bruidegom kan een rol krijgen. Het is aan het gezelschap om te bepalen welke rollen zij nemen. Verder is het zaak dat de organisatie een (of meerdere) joekskapellen zoekt die de bruiloft van muziek kunnen voorzien. Op 11 november krijgt het nieuwe boerebruiloftsgezelschap het stokje overgedragen van het oude gezelschap.

Dan vindt er 4 zaterdagen voorafgaand aan carnavalszondag het zogenaamde Boeremoosbal plaats. Dit is het bal waarin het bruidspaar in de ondertrouw gaat, en waarop het gezelschap van vorig jaar het kindje komt laten kijken (kiendje kieke). Op het boeremoosbal presenteert het gezelschap zich aan den volke. Op de melodie van het holladiejeeja zingt iedere deelnemer aan het spektakel zijn rol. Tussen het boeremoosbal en de carnaval zelf gaat het gezelschap diverse verenigingen, instellingen, organisaties en dergelijke af om zich voor te stellen en acte de présence te geven.

Op de eerste twee carnavalsdagen hebben de organisatoren van de boerenbruiloft geen rol. Op carnavalsdinsdag echter begint het grote feest, en al wel in alle vroegte: vaak gaat men het bruidspaar al tegen zessen 's ochtends afhalen. Vervolgens gaat men al dan niet naar de kerk. Vanaf 10.00 begint de kôffietuiterie in de Maaspoort, dit is een groot boerenontbijt. De oorsprong daarvan ligt al in 1843. Vanaf 11.11 vindt dan de grote receptie plaats. Deze duurt tot omstreeks 13.00. Hier komen alle (carnavals)geledingen het gezelschap presenteren.

Vanaf 13.30 vindt de optocht plaats door de binnenstad van Venlo. Iedereen kan daarin meetrekken. Veel joekskapellen trekken daarin mee. Een zeer traditioneel lied wat daarin wordt gespeeld is de zogenaamde boerebroelofsmars (1965) van de bekende Venlose liedjesschrijver en kleinkunstenaar Frans Boermans. Overigens is dit doorgaans ook dè herkenningsmelodie van de boerenbruiloftsgezelschappen wanneer zij ergens binnenkomen.

Uiteindelijk komt dan het hele gezelschap, die per 'afdeling' vaak zijn gezeten op koetsen en karren (bijvoorbeeld: ooms bijelkaar, tantes bijelkaar, getuigen bijelkaar, bruid en bruidegom bijelkaar) aan bij het stadhuis, waar alle boeren en boerinnen staan verzameld, die mee willen zingen.

De boerenbruiloft is een echt familiefeest. Vaak trekt men die dag als familie de stad in, onder medeneming van stukken worst, kaas, flessen jägermeister of andere al dan niet alcoholhoudende dranken. Tegen zessen (of zoveel te eerder het hele gebeuren bij het Stadhuis is gearriveerd) vindt dan de voltrekking plaats van het onechte huwelijk. Vaak ziet het zwart van de mensen voor het stadhuis en zie je iedereen vrolijk meedeinen op de klanken van het holladiejeejaa Iedereen komt aan de beurt met het zingen van zijn of haar rol, en dan vindt uiteraard op het einde de voltrekking plaats door de onechte burgemeester op het bordes van het stadhuis. Daarna wordt er op het voltrokken huwelijk gedronken. De laatste jaren is het ook gebruikelijk dat er 'hoge' gasten vanuit Maastricht of zelfs vanuit den Haag naar Venlo komen om dit spektakel mee te maken.

Tegen 19.00 is dan alles voorbij en begeeft het gezelschap zich naar de binnenstad om gezamenlijk of om op eigen houtje verder te gaan feesten. De bruiloftsfeesten kunnen dan pas beginnen, en dat gebeurt vooral op straat, al zijn dergelijke activiteiten natuurlijk afhankelijk van de weersgesteldheden. Om middernacht, als aswoensdag begint, is alles dan voorbij.

Verenigingen

Onderstaand een lijst van verenigingen die tot nu toe de boerenbruiloft in Venlo mochten organiseren:

 • 1938 Carnavalsvereniging V.V.G. Jocus
 • 1939 Venloos Toneel Ensemble
 • 1940-1945 Geen boerenbruiloft
 • 1946 Carnavalsvereniging V.V.G. Jocus]]
 • 1947 Revue Gezelschap
 • 1948 Venlose Hockey Club
 • 1949 Zangvereniging Venlona
 • 1950 Vereniging Van de Lat en ’t Letje
 • 1951 Middenstand Venlo
 • 1952 Venlose Ruiterclub
 • 1954 Venlose Oratorium Vereniging
 • 1955 Kegelclub Alle Nege
 • 1956 Kegelclub DeBaanvaegers
 • 1957 Hockeyclub Venlo Girls (laterna Hockeyclub Groen Wit)
 • 1958 Carnavalsvereniging V.V.G. Jocus
 • 1959 Voetbalclub VVV-Venlo
 • 1960 Voetbalclub Venlosche Boys
 • 1961 Venlose Hockey Club
 • 1962 Venloos Bakkersgilde
 • 1963 Personeelsvereniging PTT
 • 1964 Kegelclub EVKC
 • 1965 Tennisclub Venlo
 • 1966 Stamtafel Gelderse Paort
 • 1967 Gemeenschapshuis Copacabana
 • 1968 Zangvereniging Venlona
 • 1969 Vereniging Fluiterkiëskes
 • 1970 Venlose Hockey Club
 • 1971 Vereniging De Schuuvers
 • 1972 Vereniging ’t Gulde Schinkemenke
 • 1973 Hockeyclub Groen Wit
 • 1974 Vereniging De Sprokkelaers
 • 1975 Venlose Ruiterklup
 • 1976 Sjiets van de Vleisstraot
 • 1977 Voetbalclub Venlosche Boys
 • 1978 Vereniging Stella Duce
 • 1979 Gemeentelijke Boerenbond
 • 1980 Harmonie Fortissimo
 • 1981 Carnavalsvereniging Boéte de Paort
 • 1982 Voetbalclub FCV
 • 1983 Parade Nichols
 • 1984 Zwemvereniging Mosa Regio
 • 1985 Zangvereiniging Venlona
 • 1986 Maria Auxiliatrix
 • 1987 Voetbalclub NAK Boys
 • 1988 Vereniging Tante Bet
 • 1989 Carnavalsvereniging 'De Wannevleegers'
 • 1990 Transportbedrijf Frans Maas
 • 1991 Badmintonclub United
 • 1992 Enfa Enveloppenfabriek
 • 1993 Venlose gemeenteraad
 • 1994 Bewoners van de Herongerweg
 • 1995 Fanfare
 • 1996 Middelbare school Thomascollege
 • 1997 De Harmonie
 • 1998 Vereniging LTC De Kaetelberg
 • 1999 Vereniging Stella Duce
 • 2000 Tennisclub Venlo
 • 2001 Gemeenschapshuis Ald Weishoés
 • 2002 Voetbalclub Venlosche Boys
 • 2003 Voetbalclub VVV'03
 • 2004 Stichting Fortior
 • 2005 Handbalvereiniging Loreal
 • 2006 Winkeliersvereniging Venlostad.com
 • 2007 Joekskepel De Mootwörm
 • 2008 Honk- en Softbalclub Venlo (H.S.C.V. Mustangs)
 • 2009 Jeugdvereniging de Meulewiekers
 • 2010 Voetbalvereiniging F.C.V.

1

1.
Database nr.: 00007827
V.V.G. Jocus Boerebroèlof Krense 1979

Boerebroèlofsgezelschap: Gemeintelikke Boerenbond Broéd: Ans Chilvers-Bosch Broedegom: Herm Tosserams

2.
Database nr.: 00007828
V.V.G. Jocus Boerebroèlof Krense gezelschap 1979

Boerebroèlofsgezelschap: Gemeintelikke Boerenbond Broéd: Ans Chilvers-Bosch Broedegom: Herm Tosserams

3.
Database nr.: 00009439
V.V.G. Jocus Boerebroèlof 2017

Boerebroèlofsgezelschap: College Den Hulster 36 x 11 Broéd: Julia Duijf Broedegom: Ralf Vercoulen

1