Beeldbank

Menu: Beeldbank

Aantal gevonden foto's : 10   (van: 55)

V.V.G. Jocus

Jocus is de oudste nog bestaande carnavalsvereniging van Nederland. De vereniging is opgericht op 6 oktober 1842 en gevestigd in Venlo. Zij organiseert onder meer de prinsuitroeping, diverse zittingen en de optochten door de stad. Jaarlijks wordt door Jocus bepaald welke instantie of vereniging de Boerenbruiloft Venlo mag organiseren. De lijfspreuk van de vereniging is Jocus Vitae, Quod Sal Coenae, wat Wat de Joeks is voor het leven, is het zout in de pap of in het Venloos: Joeks is veur 't laeve, waat 't zalt is in de pap betekent.

Jocus
 
Voor zover bekend de oudste nog bestaande Venlose carnavalsvereniging. Het in 1842 opgerichte Jocusgezelschap organiseert de officiële Venlose carnavalsviering en levert de stadsprins. De geschiedenis van Jocus is er een van vallen en opstaan, en is in drie perioden te verdelen. De eerste is een vrij korte, ze duurde van 1842 tot begin 1845. In oktober 1842 werd door de Venlonaren Justen, Bennert, Gallot, De Gruyter, Thiessen en Custers het initiatief tot de oprichting van Jocus genomen. De heropleving van het carnaval in het nabijgelegen Rijnland, en met name in steden als Köln, Düsseldorf en Dülken, was daaraan niet vreemd. In de jaren twintig van de negentiende eeuw was een aantal Venlonaren lid van de Dülkener Narrenakademie. Onder hen bevond zich ook een van de mede-oprichters van Jocus: M. Custers. De initiatiefnemers kregen al snel veel steun van de Venlose bevolking, want op 7 november 1842 had de nieuwe vereniging al 150 leden. De meesten van hen kwamen 13 november bijeen om Jocus (een naam waarvoor pas later werd gekozen en die is afgeleid van het Latijnse woord voor scherts Iocus) definitief op te richten. Tot eerste voorzitter werd E. Thiessen gekozen. De carnavalsactiviteiten die Jocus voor 1843 organiseerde, verliepen net als die in 1844 voorspoedig. Toch kwam er in 1845 geen vervolg. Dat had te maken met bestuurlijke problemen en een snelle terugloop van het aantal leden. Gevolg was dat de vereniging tot 1876 een sluimerend bestaan leidde. In dat jaar bloeide Jocus helemaal op en werd een periode van ongekende voorspoed ingezet, die duurde tot 1908. In die periode trokken elk jaar uitstekend verzorgde optochten door de straten van de stad.
 
Bovendien werden vele zittingen en bals gehouden en werd zelfs een blad uitgegeven. Die staatskrant van het Jocus-rijk heette 'Kikerikiki'. Ze verscheen voor het eerst in 1881 en zou in een oplage van 11.000 exemplaren zijn verspreid. 'Kikerikiki' werd overigens slechts drie keer uitgebracht. Na het 5 x 11-jarig bestaan in 1898 ging het langzaam weer bergafwaarts met Jocus. Om onduidelijke redenen werden na 1908 geen officiële activiteiten meer georganiseerd. In 1935 werd op initiatief van leden van beugelclub 'De Batsers' nieuw leven in Jocus geblazen. Ditmaal voorgoed. Vanaf 1936 leidde de vereniging weer de officiële Venlose carnavalsviering. Prins Antoon Zumdick (Toën I) uit 1936 kreeg vele opvolgers. Zelfs de Tweede Wereldoorlog, toen er uiteraard geen carnaval werd gevierd, maakte geen eind aan de wederopleving van Jocus. Na de oorlog bouwde de vereniging haar activiteiten langzaam maar zeker uit. Nieuwe bals (zoals het Motteballebal) en gebruiken deden hun intrede, de optochten werden steeds groter en mooier en vanaf 1949 werd een nieuwe staatskrant uitgebracht: de Traöt. Slechts enkele keren konden de Jocus-activiteiten niet doorgaan of moesten worden uitgesteld. Dat was bij de watersnoodramp in 1953, de ongekende sneeuwval in 1969 en het stormweer in 1989. Hoogtepunten in deze derde bestaansperiode van Jocus waren de viering van het 11 x 11-jarig en het 13 x 11-jarig bestaan in achtereenvolgens 1963 en 1985. Zie: boerebroelof; Kikerikiki; vastelaovend; Wannevleegers.

1

1.
Database nr.: 00007517
V.V.G. Jocus 1985 Leedjesaovend (1)

VENLOOSCH VASTELAOVESGEZELSCHAP JOVUS Motto: "Waat vluug d'n tiéd" Entreebewiés

2.
Database nr.: 00007722
V.V.G. Jocus Hofbal 1976

HOFBAL 76

3.
Database nr.: 00007723
V.V.G. Jocus Hofbal 1978

Hofbal 78

4.
Database nr.: 00007829
V.V.G. Jocus hofbal 1979

hofbal 1979 Laot de pupkes danse

5.
Database nr.: 00007830
V.V.G. Jocus hofbal 1980

Hofbal 1980 Wie is 't meugelik

6.
Database nr.: 00007719
V.V.G. Jocus Hofbal 1981

JOCUS HOFBAL 1981

7.
Database nr.: 00007724
V.V.G. Jocus Hofbal 1982

JOCUS HOFBAL 1982

8.
Database nr.: 00007831
V.V.G. Jocus Maskesbal 1979

maskesbal 79

9.
Database nr.: 00007832
V.V.G. Jocus Maskesbal 1980

oëtnuediging tam tam bal

10.
Database nr.: 00008407
Venlose Vastelaovend op Vinyl 2023

Bewiës van Oétnuëdiging Veur de jaorlikse Venlose Vastelaovend op Vinyl Woensdaag 31 Januari vanaaf 11 euver 8 Beej Baer de Woers ôppe Steinstraot

1