Beeldbank

Menu: Beeldbank

Aantal gevonden foto's : 3   (van: 55)

De Heilig Hartperochie haet altied bekind gestaon um zien actief vereinigings laeve. Zeker in de jaore zestig en zevetig. Georganiseerde jeugvereiniginge zoeëas de Sint Joris- en Sint Christoffel verkennersgroepe, de Sint Joris gidsegroep en de vreje jeugklup zörgde naeve andere vereiniginge veur vuuel aktiviteite in de Heilig Hartperochie. Um alles met name veur de jeugvereiniginge in goje bane te leie, woort d’r eine perochiële jeugraod in ‘t laeve gerope, dae coördinerend, stimulerend en óndersteunend actief waas. Naeve baovestaonde werkzaamhede beschouwde deze raod ‘t ouk as zien taak um waat truuk te doon veur d’n inzet van de leiding.

Zoeë woort d’r jaorliks ein Vastelaovesbal georganiseerd det gratis toegankelik waas veur idderein dae zich bezig heel met begeleiding van de jeug binne de perochie. Aanvankelik waas d’r veur dit bal, det opgeluusterd woort door life meziek van ónder andere ‘t orkes Victor Elvie, groeëte belangstelling. Maar de belangstelling noom dusdanig aaf, det ‘t financiëel neet mier verantwoord waas um dit bal te organisere. ‘t Bestuur van de perochiële jeugraod besloot toen um ein dreejtal minse oet eur midde aan te wieze die de opdrach krege um veur alle actieve perochiane einen aovend te organisere, in welke vorm dan ouk. Dit dreejtal kwaam nao inkele waeke met ‘t veurstel um eine zittingsaovend te organisere met ein Raod van Elf dae gevormp meus waere oet leje van diverse vereiniginge. In dit veurstel leet dus ‘t begin van waat noow bekind steit as V.G. De Törvers.

Aan Grad Bertrams, Vastelaovesvierder in hert en niere en bekind as jurylid van Limburgse buutwedstrijde, woort gevraog um d’n aovend te organisere. Leje van verschillende vereiniginge woorte gevraog um lid van de Raod van Elf te waere. Dit gezelschap is rónd te taofel gaon zitte en haet, dankzij de relasies van Grad Bertrams, de ierste zitting georganiseerd. Heej prissenteerde Vors Wiel Aerts de Raod van Elf compleet met Sirremoniemeister aan eine volle zaal. Ouk woort d’n ièrste Prins geïnstalleerd en waal Prins Grad d’n ierste (Grad Bertrams). Hae prissenteerde zich same met zien twieë Adjudante, Mariet Hendrickx en Leen Aerts, aan ‘t publiek. D’r waas op dezen aovend nog eine primeur te belaeve. De bewoeëners rónd de Heilig Hartkerk krege veur dees daag de naam van ‘De Törvers’. Iers woort d’r gezóch nao eine naam wao meule in veur kwaam, maar umdet dit in Venlo al zoeëdök gebroek woort, koos me veur de aanwezigheid van de Törfstraot en veur de relasie met ‘t törve van ‘t aantal kónsumpsies op ‘t beerviltje.

Eine Raod van Elf met Prins en Adjudantes waas noow ein feit, maar vaerder had dit gezelschap niks. In gelieënde mantels en met gelieënde mutse en vere en met eine boerekael aan, stónde zeej op de buun. Zelfs de bel van de Sirremoniemeister waas gelieënd van de lieëgere schoeël.

Aevel, ‘t begin waas gemak en de organisasie veur ‘t jaor daonao woort door De Törvers metein opgepak. Zoeë hebbe de Törvers wies 1976 ónder de vlag van de perochiële jeugraod dees zitting georganiseerd. Maar de Törvers woele mier en zeej woele de Vastelaovesfestiviteite in de perochie vaerder oetbouwe. Dit waas echter neet d’n opzet van de perochiële jeugraod en daorum woort beslaote um de koppeling los te laote en De Törvers zelfstandig te laote waere.

De kónsekwensie veur ‘t publiek waas waal det d’r entree betaald meus gaon waere. Zoeë woort d’r veur de ierste zitting einen entree van ƒ 3,50 gevraog. De leje ginge noow ouk kontribusie betale, maar óndanks dees inkómste waas ‘t vanwaege de toenemende koste ónmeugelik um de begruueting rónd te kriege. Pas naodet woort beslaote um ald pepeer op te gaon haole, woorte de financiële meugelikhede waat rumer, maar ‘t bleef noeëdzakelik um op de kleintjes te lette.

De ierste belangrieke stap waas gezatte, maar d’r meus nog ‘t ein en ander gebeure. De volgende stap waas toen ‘t aanschaffe van eige kleier veur de leje, en waal ein muts en jacket. Veural ‘t jacket waas ein bezóndere happening. Per toeval óntvinge De Törvers ‘t berich det de kleierzaak Thissen oet Tegele woort opgeheve. Dao ware ein aantal kostuums beschikbaar. Met 20 man sterk woort de reis nao Tegele gemak um te kieke of d’r veur idderein ein geschikde maot op veurraod waas. Baove op de zölder woort gepas en gemaete. Oètintelik waas idderein veurzeen van bóks, ves en slipjas. Koste 25 gölde, exclusief litse! Wie ‘t gezelschap ein jaor later ouk nog oetgerös woort met eine gas paraplu’s, geschónke door de firma Verkoelen-Holla, stónde De Törvers d’r keurig op en lete zeej zich regelmaotig beej andere gezelschappe zeen.

De meneer van werke binne De Törvers is in de loup der jaore gestructureerder gewaore. Vruger woort alles op de maondelikse vergaderinge geregeld. Noow wuurt d’r in kemissies gewerk die eur planne aan de maondelikse vergaderinge veurlegge. Op dees meneer blieve alle leje actief beej ós vereiniging betrokke en is d’r ouk genóg ruumte veur ‘t sociale kóntak tösse de leje ónderling.

Ouk in de personieële bezetting is d’r binne De Törvers in de aafgeloupe jaore waal waat veranderd. Wiel Aerts, ózze ierste Vors, verhoesde nao Blierick en besloot te stoppe beej De Törvers. Grad Bertrams volgde um op. Met vuuel zwier, vol humor en met vuuel stiel waas hae de gangmaker van de zittinge. Helaas meus hae um gezóndheidsraeje nao inkele jaore ónverwachs descepter euver drage. Huub Denessen haet dees belangrieke taak inkele jaore waor genaome, maar wie Hans Jacobs lid woort van ós gezelschap woort hae ouk direk tot Vors beneump. Wie Hans nao ‘t 22 jäörig-jubileum van de Törvers aangoof te wille stoppe, is Flip Scheeres beneump tot Vors van de vereiniging. In 2007 haet Bart Daemen ‘t stökske van Flip euver genaome. En in seizoen 2017 – 2018 haet Bart Daemen op zien beurt de scepter euvergedrage aan Stephan Peeters.

Binne de vereiniging zien d’r nog mier mutasies gewaes. Wie veurzitter Huub Denessen aangoof te wille stoppe, is hae opgevolg door Hendrik Meerts en hae is inmiddels al weer opgevolgd door Heini Derijk en Jos Backus. Op dit moment is Ton van Dreumel de veurzitter. De Sirremoniemeister, Drees Driessen (de köster), woort opgevolgd door Martien van Gerven en Geer Camps. Óndertösse druueg Huub de Bruin de bel. Ein aantal belangrieke veranderinge binne de vereiniging, die allemaol intern zien opgelos. Det guuef metein de groeëte krach aan van Vastelaovesgezelschap De Törvers.

‘t Lejebestand is neteurlik ouk ónderhevig gewaes aan veranderinge. Ein aantal minse van ‘t ierste oor haet de vereiniging verlaote of is óndanks eure hoeëge laeftied, al is ‘t waat minder actief, nog altied lid. Dees minse kómme dan in de 11+ Kemissie. De vreej gekómme plaatse zien ingenaome door jónge krachte die met vuuel energie, plezeer en nieje ideeje werke aan de doelstelling van VG De Törvers.

Op dees meneer wille weej ouk vaerder gaon in ós wiek.


1

1.
Database nr.: 00007144
V.G. De Törvers 2016

Prins: Bas I Lankreijer Adjudant: Paul Sloesen Adjudant: Rob Cuijpers Vors Törvius: Bart Daemen Motto: 1/2x11 #HEITHEEJ #2016

2.
Database nr.: 00007145
V.G. De Törvers Bal Unique 2019

INTREEBEWIES BAL UNIQUE 2019

3.
Database nr.: 00007146
V.G. De Törvers Bal Unique 2020

INTREEBEWIES BAL UNIQUE 2020

1