Beeldbank

Menu: Beeldbank

Aantal gevonden foto's : 3   (van: 62)

http://www.worteleschrabbers.nl/

We beginne met de historie ……..

”De Veteranen”

De vastelaovend in d’n Bookend is oerspronkelik ontstaon oet de voetbalklup (Veteranen voetbalvereniging RKBVC). De ierste aktiviteit die op vastelaovend leek, waas ut verkleid voetballe, al bekint van 1945. Dit waas de ierste en taeves de enigste vastelaoves-veering in d’n Bookend. Wies 1959 waas ut valle en opstaon geblaoze met de vastelaovend. In det jaor kreeg d’n Bookend ziene ierste officiele prins, Baer van de mellukboer (Huijs).

Prins Baer I (Huijs)

Ut huule vastelaoves gebeure kwaam pas ech op gang toen de veteranen van de voetbalklup ut hef in heng naome. Jan Huijs woard in 1962 d’n ierste prins van de veteranen. Dees ‘vrindeklup’ haet de vastelaovend in d’n Bookend eine enorme stimulans gegaeve. Onger leiding van vorst Toon Vosbeek en veurzitter Wiel van Kuup (Titulaer) waord d’r jaorliks eine Prins met adjudanten gelaeverd. De raod van elluf bestong toen oet 17 minse, inclusief de reserves. Ein traditie waas, en haet lang stand gehalde, det de dames jaorliks eige kleier ontweerpen en ouk alle aktiviteiten en festiviteiten bezochten. Op ein gegeve augenblik ontstong echter ein probleem det alle veteranen al eins ein kier prins waare gewaes, Jan Huijs zelfs twiee kier. Ut animo woard minder en de veteranen vongen det eure tied gekome waas um eine dieke streep te trekke.

‘De oprichting”
In 1980 kwame Jan Huijs, Kees Marieen, Thei Coenen en Hadje Lenders beej mekaar um de mogelikheeje te bekieke um ein echte vastelaoves vereiniging op te richte. Naodet de veteranen heur aktiviteiten gestopt heije, vongen zeej ut toch waal dood-seung det der neet doorgewerkt zoej waere aan dees basis die de veteranen in die jaore heij naergezatte. Um als vastelaoves-vereiniging te funktioneren mosse neeve ein bestuur auk noch un raod van elluf hebbe. Naodet eine breef nao alle minse van d’n Bookend waas gestuurt, kwaam dao welgeteld gen ein reactie op (zoeals det in vuul gevalle normaal is). Zeej zien toen persoonlik ein aantal minse gaon benadere, en toen lukte ut waal. De vereninging bestong toen allein oet de bestuur-leeje, de raod van elluf huurde d’r waal beej maar waare gen lid. De raod woard netuurlik waal op de huugte gehalde van alle aktiviteiten. Ut ierste bestuur bestong toen oet: Hadje Lenders, Jan Huijs, Kees Marieen, Thei Coenen en Sjraar Klerken. Zeej ware met z’n vieve de kleinste vereiniging van d’n Bookend.
”D’n ierste Prins”
In 1981 kwaam de ierste officiele Prins van dees vereiniging, namelijk Prins Wiel II (Gubbels),

Prins Wiel II (Gubbels)

tevens waord auk de naam ”de Worteleschrabbers” aan dees vereiniging gegaeve, deze naam is toen der tied nog verzonne door Huub en Mien Hendriks. Eine naam dae natuurlik geent waas op de zustervereinigingen van ”de Wortelepin” en ”de Poerker”. Det de vastelaovend in d’n Bookend good van de gronk kwaam waas veural te danke aan d’n enorme inzet van Toon Vosbeek. Hae heet ter alles aan gedaon um ut publeek in eige Dorp te halden. Op dees basis waas ut dus ouk neet meujlikum door te gaon. De aktiviteiten ontwikkelde zich zoeas det beej ein gooje vereiniging huurt. Zoe auk de ierste vastelaoves-zitting in 1979. Hoewaal der volgens Thei Coenen ein gooje basis loog, bleek ut publiek der toch neet alle vertrouwen in te hebbe, en ut gevolg waas det d’r maar 45 bezeukers waare gekome. Toch waar dae avond ein grandioos succes, en det haet zich de aafgeloupe jaore genog herhaold. De zittingen zien altied oetverkoch. We hebbe zelfs in 2002 de veurrondes van de buuutkampioenschappen van het LVKA nao d’n Bookend gehoald.

''Mooder Mie''

Beej Mie van Rutte waas sinds jaor en daag de residentie gevestigt, now is det beej de Boos. Eigelik waas Mie os beschermvrouwe, in de Kefee van Mie is de vastelaovend ontstoan in d’n Bookend, en det is tot 1990 Zoe gebleve. Beej Mie waas alles meugelik.
Heej nao volgt ein stuk tekst wie ut vastelaoves gebeure d’r in 1991 oet zoog. De worteleschrabbers begonne eur aktiviteite, boete de zitting en de prinsenbal, op de vriedaag veur de vastelaovend. Jufr. Maria Hendriks van de kleuterschoel makde den ut nog zeer jeugdige kleuter-trio bekint. Vervolges woord d’r in de Boos eine kingermiddag gehalde veur alle schoelgaonde jeug. De kleuters verzorgde den eine middag vol liedjes en veurdrachten. Nao aafloap trok de prins met zien gezelschap ein ”groete” ronde door d’n Bookend wao beej Stien van Rutte altied gestopt woord. De kinger zonge auk altied: ”Stiena, doot de deur oap en loat d’r os ens in ..” Heej krege zeej altijd een snoepje en veur de aldere waar d’r jagermeister. De officiele aktiviteiten starte toen op zondaag morgen, den waas der ein heilige mis. Dit is nog altied zoe gebleve, allein is de mis nao twie weken veur de vastelaovend. Veur dees heilige mis woorden ierst de teksten met de pastoer doorgenomme. De prins heeld toen auk al ein toespraak.
Op d’n daag van vandaag organiseerd de vastelaovend vereiniging samen met de jeugdclub de ganse vastelaovend in de Bookend.

RKBVC 1952-2017 (65 jaar)

Beste Boekendenaren,

wellicht is het niet meer bij iedereen bekend, maar voetbalvereniging RKBVC bestaat (op papier althans) nog steeds. Ondanks dat onze laatste wedstrijd in mei 2009 in de zaal is gespeeld, en we op het veld al vanaf 2006 niet meer actief zijn hebben we toch de stille hoop gehad om nog een keer iets op te starten. Helaas heeft onze laatste poging in 2015 definitief duidelijk gemaakt dat een doorstart er echt niet meer inzit, waardoor we hebben besloten om de vereniging definitief op te heffen. We willen dit echter niet ongemerkt laten plaatsvinden. 


1

1.
Database nr.: 00005997
C.V. De Worteleschrabbers 1987

Prins: Hen I Tissen Adjudant: Ton Adjudant: Louis (Wie)

2.
Database nr.: 00009241
C.V. De Worteleschrabbers 2023 (1)

Prins: Kay I Jeurissen Adjudant: Dennis van Hooft Adjudant: Tim Storer Sirremoniemeister: Kevin van Megen Vorst Raspedorius III: Roger Thomassen Motto: Met d...

3.
Database nr.: 00009242
C.V. De Worteleschrabbers 2023 (2)

Prins: Kay I Jeurissen Adjudant: Dennis van Hooft Adjudant: Tim Storer Sirremoniemeister: Kevin van Megen Vorst Raspedorius III: Roger Thomassen Motto: Met d...

1